1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
 1. Lista opakowań, które podlegają deklaracji zgodności przy eksporcie na teren Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).
 2. Euroazjatycka Komisja Gospodarczea zatwierdziła tzw. chemiczne przepisy techniczne Unii Celnej
 3. Nowe przepisy techniczne i znak zgodności EAC dla eksportu maszyn i urządzeń do Rosji, Kazachstanu i na Białoruś.
certyfikat gost tr

Certyfikat EAC TR (Regulamin Techniczny).

Certyfikat EAC TR – to dokument potwierdzający, że dany produkt odpowiada wymaganiom technicznym oraz może zostać wprowadzony na rynek Unii Celnej.

W Regulaminach Technicznych zawarte są obowiązkowe wymagania dotyczące produkcji, co ma na celu ochronę zdrowia i życia obywateli rosyjskich. Certyfikat TR jest podstawowym dokumentem określającym zasadność produkcji oraz przechowywania, transportu, usuwania i sprzedaży. Certyfikat TR wydawany jest na okres jednego roku, trzech albo pięciu lat na produkcję seryjną, a także na czas nieokreślony na partię towaru (jedna lub kilka dostaw towaru na teren Unii Celnej na podstawie podpisanego kontraktu). więcej »
deklaracja zgodności TR z regulaminem technicznym.

Obowiązkowa deklaracja zgodności EAC TR z regulaminem technicznym.

Deklaracja EAC potwierdza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami Unii Celnej (Rosja Białoruś Kazachstan Kirgizja i Armenia).

Deklaracja zgodności EAC TR – to rodzaj dokumentu, w którym wnioskodawca oświadcza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami jakości bezpieczeństwa, określonymi przez Uniję Celną: Rosja, Białoruś, Kazachstan Kirgizja i Armenia. Deklaracja wymagana jest zarówno do przejścia przez proces oclenia towaru na granicy jak i do sprzedaży towarów na terenie Unii Celnej. Deklaracja jest wystawiana wyłącznie na rosyjskiego odbiorcę i nie może być wystawiona na producenta zagranicznego. więcej »
deklaracja zgodności TR z regulaminem technicznym.

Oznakowanie EAC.

Znak EAC potwierdza zgodność produktów/wyrobów z Regulaminem Technicznym Euroazjatyckiej Unii Celnej (Rosja Białoruś Kazachstan Kirgizja Armenia).

Produkty, które mają być wprowadzone na rynek Unii Celnej po raz pierwszy, podlegają ocenie zgodności zgodnie z Regulaminem Technicznym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w formie certyfikatu EAC lub deklaracji. Jeśli kontrola zgodności zakończy się powodzeniem, produkty muszą być oznaczone znakiem zgodności EAC. EAC to skrót od Euroasian Conformity i jest bardzo podobny do europejskiego oznakowania CE. Oznakowanie EAC jest niezbędne, aby poinformować konsumentów i organy nadzorcze Unii Celenj, czy produkty są zgodne z wymogami bezpieczeństwa i przepisami technicznymi oraz czy zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy. więcej »
Obowiązkowy Certyfikat GOST-TR z regulaminem technicznym.

Świadectwo Państwowej Rejestracji. (SGR)

SGR potwierdza, że dane produkty są zgodne z normami Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan Kirgizja Armenia).

Świadectwo ważne jest na terytorium trzech państw unii celnej: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Kazachstanu, wydawane są na 5 lat. Uzyskanie Świadectwa obowiązkowe jest na wodę mineralną (naturalna, lecznicza, medyczna), butelkowaną wodę pitną, napoje alkoholowe, na żywność dla niemowląt, produkty dietetyczne, dodatki do żywności, pokarm otrzymany z genetycznie modyfikowanych organizmów, produkty kosmetyczne, środki dezynfekujące, towary chemii gospodarczej, środki higieny osobistej, wyroby potrzebujące kontaktu z żywnością. więcej »
Obowiązkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

Certyfikat GOST-R.

Certyfikat GOST – jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że dana produkcja odpowiada wszystkim wymaganiom jakości i bezpieczeństwa, według przyjętych norm Rosji. Wyróżnia się dwa typy certyfikacji zgodności: Certyfikat zgodności dla produkcji objętej obowiązkową certyfikacją oraz Certyfikat zgodności dla produkcji objętej dobrowolną certyfikacją GOST.

System certyfikacji w Rosji dotyczy większości produktów sprzedawanych lub/i używanych w Rosji, na przykład: produktów konsumenckich takich jak żywność, tekstylia, kosmetyki i zabawki; przedmiotów mechanicznych i elektrycznych; sprzętu przemysłowego dla przemysłu spożywczego, chemicznego, paliwowego, budowlanego i innych artykułów przemysłowych.

Federalna agencja techniczna wraz z Federalną służbą celną posiadają zatwierdzoną listę towarów objętą certyfikacją zgodności GOST.
więcej »
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-TR z regulaminem technicznym.

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dokument wystawiany w oparciu o wymogi regulaminu bezpieczeństwa pożarowego.

Certyfikat jest wymagany dla produktów specjalnego przeznaczenia przeciwpożarowego: dla produktów służących do gaszenia ognia, sprzętu ochrony osobistej, produktów do użytku domowego, sprzętu AGD, materiałów budowlanych, smarów i innych. Nie wszystkie produkty są objęte obowiązkową certyfikacją w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Jednak dobrowolny certyfikat zwiększa zaufanie konsumentów. Badania zgodnie z normami GOST-R przewidują: ryzyko pożarowe oraz ewentualne uszkodzenie mienia osób trzecich od pożaru. więcej »
certyfikat gost TR

Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego EX

Potwierdza, że obsługiwane urządzenie odpowiada normom Rosyjskim dotyczących produktów stosowanych w miejscach gdzie mogą stać się źródłem zapłonu.

Certyfikat bezpieczeństwa przed wybuchem - jest potwierdzeniem, że obsługiwane urządzenie odpowiada normom bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Certyfikat jest obowiązkowy dla następujących urządzeń: urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia elektryczne, produkty przeznaczone do stosowania w miejscach niebezpiecznych, gdzie mogą stać się źródłem zapłonu. Dzięki przeprowadzonym badaniom, zapewnia się ochronę przeciwwybuchową konkretnego urządzenia. Wykaz wszystkich typów urządzeń podlegających certyfikacji jest umieszczony w Zakres produkcji i usług w stosunku do których przewidywana jest obowiązkowa Certyfikacja według ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. więcej »